web space | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Specijalna bolnica za ortopediju,neurologiju i neurohirurgiju "Vaso Ćuković"

 se nalazi u Risnu.Bolnica je sagrađena u periodu 1938-1941 godine  donacijom mještanina Vasa Ćukovića čije ime i danas nosi.Otpočela je sa radom 1946. g a od maja 1968. godine funkcioniše kao specijalizovana ustanova za ortopediju sa međurepubličkim karakterom,a tada proširuje svoju djelatnost i otvara neurohirurško odjeljenje.Januara 2000. godine njena djelatnost je proširena otvaranjem odjeljenja za opštu hirurgiju.Ovakav profil ima i danas i jedina je takvog tipa u Crnoj Gori.

 

Bolnica je rekonstruisana poslije razornog zemljotresa 1979. godine a renovirana 1996. godine i sada raspolaže sa 178 kreveta (a po potrebi kapacitet se može proširiti sa 30-40 kreveta) u jedno, i dvo i trokrevetnim sobama koje su opremljene najsavremenijim bolničkim inventarom i signalnim uređajima.

 

Patologija kojom se bavi bolnica:

 

- liječenje urođenih i stečenih deformiteta na ekstremitetima i kičmenom stubu,uključujuči i artroplastiku kuka,akutna i hronična oboljenja koštano-zglobnog sistema,sve povrede ekstremiteta i kičme;

 

- kompleksan tretman oboljenja perifernih nerava,oboljenja centralnog nervnog sistema,

 

- zbrinjava sve potrebe mozga i kičmene moždine,ekspanzivne procese (tumore) centralnog nervnog sistema kao i povrede i oštećenja perifernih nerava,

 

- obavlja ranu fizikalnu terapiju povrijeđenih i oboljelih

 

- hirurgija oboljenja abdomena i hirugija krvnih sudova.

 

Svoju djelatnost bolnica obavlja preko bolničkih odjeljenja i to:

ORTOPEDSKOG,NEUROHIRURŠKOG,NEUROLOŠKOG,HIRURŠKOG,SLUŽBE MEDICINSKE REHABILITACIJE I OPERACIONOG BLOKA SA INTENZIVNOM NJEGOM.

 

Pored navedenog, bolnica raspolaže sa četiri savremene operacione sale,savremeni rentgen kabinetom,labaratorijom sa kabinetom za transfuziju i bolničkom apotekom.

 

Stručno - medicinski kadar se sastoji od: 26 ljekara,3 viša medicinska tehničara,7 viših fizioterapeuta i 85 srednje medicinskog kadra.Ukupno je zaposleno 175 radnika.

 

PREGLED STRUKTURE ZDRAVSTVENOG KADRA

 

VISOKA STRUČNA SPREMA .... 28

- ortopeda 10

- neurohirurga 2

- neurologa 3

- anesteziologa 4

- fizijatara 1

- medic. biohemič. 1

- transfuziologa - 1

- internista 1

- rentgenologa 1

- opštih hirurga 3

- plastični hir. 1

 

VIŠA STRUČNA SPREMA ..... 10

- viši RTG tehničar 2

- viša med. s. 1

- viši fizioterapeut 7

 

SREDNJA STRUČNA SPREMA......85

 

medic. sestre-tehničari,laboranti,rtg tehn., gipseri, transfuzeri

 

 

SMJEŠTAJNI KAPACITETI.........178 kreveta (mogućnost 200 kreveta)

 

- ortopedija 131 krevet

- neurohirurgija 19

- neurologija 20

- opšta hirurgija 25

- intezivna njega 8 

DOM KULTURE RISAN

 

Poziv na otvoreno javno nadmetanje za investiranje izgradnje i ustupanje izgrađenog prostora Doma kulture

 

 

 

Specijalna bolnica za ortopediju,neurologiju i neurohirurgiju "Vaso Ćuković"

.....OPŠIRNIJE


 

ZAVIČAJNA ZBIRKA RISNA U OŠ

"Veljko Drobnjaković" u Risnu ....OPŠIRNIJE

 

Crkva Sv. Petra i Pavla nalazi se u centralnom dijelu Risna..........OPŠIRNIJE

 

Palata  Ivelić je sagrađena u 18.vijeku...OPŠIRNIJE

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE

INFORMATIONS AND RESERVATIONS

 

HOTEL *TEUTA*

++ 381(0)82371008

 

TURISTIČKA AGENCIJA *AMFORA* ++381(0)82371671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN BY UGLJEŠA SAMARDŽIĆ