web space | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
Free webhosting

POZNATE LIČNOSTI.....

ILIĆ PETRA SAVO, 

Narodni heroj,rođen u Ledenicama kod Risna 1914 godine.Osnovnu školu i građansku školu završio je u Risnu.

Srdnju poljoprivrednu školu upisuje u Križevcima a završava školu u Valjevu.Radi kao službenik u internatu građanske škole u Risnu.Član KPJ od 1938 godine.U toku NOB-a postavljen je za zamjenika političkog sekretara Orjenskog bataljona.Poginuo je 21 januara 1943 godine u borbi sa okupatorom u selu Podi kod Herceg Novog.Za narodnog heroja proglašen je 10 jula 1953 godine.

 

DOM KULTURE RISAN

 

Poziv na otvoreno javno nadmetanje za investiranje izgradnje i ustupanje izgrađenog prostora Doma kulture

 

 

 

Specijalna bolnica za ortopediju,neurologiju i neurohirurgiju "Vaso Ćuković"

.....OPŠIRNIJE

ZAVIČAJNA ZBIRKA RISNA U OŠ

"Veljko Drobnjaković" u Risnu ....OPŠIRNIJE

 

Crkva Sv. Petra i Pavla nalazi se u centralnom dijelu Risna..........OPŠIRNIJE

 

Palata  Ivelić je sagrađena u 18.vijeku...OPŠIRNIJE

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE

INFORMATIONS AND RESERVATIONS

 

HOTEL *TEUTA*

++ 381(0)82371008

 

TURISTIČKA AGENCIJA *AMFORA* ++381(0)82371671

DESIGN BY UGLJEŠA SAMARDŽIĆ