web space | free hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

ISTORIJA

Risan je najstariji grad u Boki.Nastao je sredinom III vijeka prije naše ere.Prema antičkim zapisima osnovali su ga Iliri,pleme Risoniti,po kojem je i mjesto dobilo ime RISINIUM.Bio je,kažu,bogat i lijep grad.Centar pomorstva,trgovine i zanatstva ilirske države.U njemu je bila i kovanica novca.Pred najezdom Rimljana,negdje oko 229.godine stare ere,ilirska kraljica Teuta učinila je Risinium svojim utočistem i prijestonicom.A kad ni Risinium nije odolio rimskim legijama,kraljica se, kako legenda kaže,bacila u more.

Sa dolaskom Rimljana Risinium je nestao i oni su ga učinili centrom provincije i dali mu status municipija,grada Rimskih građana.Najveći procvat pod rimskom upravom doživio je u I i II vijeku nove ere.U to doba su podizane palate od bijelog i lijepo obrađenog grčkog mermera,a ukrašene granitnim stubovima,skulpturama i mozaicima.

Sastavni dio Travunije; sa njom ga je bosanski ban Tvrtko i predao 1376 zetskom knezu Đurđu Balšiću.Ponovo je došao pod vlast bosanskih kraljeva i Stjepan Tomašević ga je,sa jos nekim mjestima,krajem 1491 god. predao Dubrovčanima prilikom sklapanja saveza s njima protiv  hercega Stjepana Vukšića.

Kad su Turci 1539 god zauzeli Hercegnovi, Risan im se predao bez otpora i ostao je, sa malim prekidom 1648, u njihovoj vlasti sve do 1687.Tada je potpao pod vlast Venecije i bio je pod njome do 1797.Iz turskog doba ostala su iznad Risna dva utvrđenja,jednostavne arhitekture,Grkavac i Velenjak.Rišnjani su se isticali u borbama protiv Turaka.
Za vrijeme nevesinjskog ustanka, 1875,Risan je bio sklonište iseljenih hercegovačkih porodica i veza između ustanika i mora.I u NOR-u Rišnjani su uzeli živog učešća.U Risnu su se u oktobru i novembru 1944 vodile žestoke borbe između narodnooslobodilačkih brigada i Njemaca.

DOM KULTURE RISAN

 

Poziv na otvoreno javno nadmetanje za investiranje izgradnje i ustupanje izgrađenog prostora Doma kulture

 

 

 

Specijalna bolnica za ortopediju,neurologiju i neurohirurgiju "Vaso Ćuković"

.....OPŠIRNIJE

ZAVIČAJNA ZBIRKA RISNA U OŠ

"Veljko Drobnjaković" u Risnu ....OPŠIRNIJE

 

Crkva Sv. Petra i Pavla nalazi se u centralnom dijelu Risna..........OPŠIRNIJE

 

Palata  Ivelić je sagrađena u 18.vijeku...OPŠIRNIJE

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE

INFORMATIONS AND RESERVATIONS

 

HOTEL *TEUTA*

++ 381(0)82371008

 

TURISTIČKA AGENCIJA *AMFORA* ++381(0)82371671

DESIGN BY UGLJEŠA SAMARDŽIĆ