web space | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

KLIMATSKI USLOVI

 

Blaga mediteranska klima je odlika Boke Kotorske premda se klimatski uslovi u priobalnom pojasu  i kraškom zaleđu znatno  razlikuju.

 

*Temperatura vazduha

 

Srednja godišnja temperatura vazduha je 15.8 c. Januar  je mjesec sa najnižom srednjom mjesečnom temperaturom, dok je avgust najtopliji.

 

-          broj dana sa temperaturom preko 25c je 124,8

-          broj dana sa temperaturom preko 30c je 49,8

-          broj dana sa temperaturom ispod 0c je 4,3

 

Može se reći da je u Risnu jedan od tri dana topao,a više od četrdeset dana mogu se nazvati tropskim sa temperaturom preko 30c.

 

Visoke ljetnje temperature su posljedica prisustva golih krečnjačkih stijena koje se zagrijevaju dok visoko zaleđe štiti područje od prodora hladnog vazduha. 

 

*Oblačnost

 

Srednja mjesečna i godišnja oblačnost u 1/10 pokrivenog neba u Risnu iznosi 5,3/10.

Najviše oblačnih dana ima u novembru, a najmanje u avgustu.Ukupni godišnji iznos oblačnih dana u Risnu iznosi 117.

 

Učešće vedrih dana je suprotno oblačnosti,najmanje ih ima u novembru, a najviše u avgustu.

Odnos oblačnih i vedrih dana je :

-          vedri 76,9 ili 21% godišnje

-          oblačni 117,0 ili 32,05% godišnje

-          ostali dani 171,1 ili 53,12% 

 

*Padavine

 

Na cijelom području Boke Kotorske padavine su velike,  a srednja godišnja količina taloga u Risnu je: 3429mm.

Srednji godišnji trend padavina ukazuje na maksimum u novembru i minimum u julu. 

 

*Vazdušni pritisak

 

Vazdušni pritisak je tokom ljeta niži, a tokom zime viši.

Srednji godišnji minimum je u julu, a maksimum u oktobru.  

 

*Vjetrovi

 

Položaj zaliva i konfiguracija terena uslovljavaju dominantne pravce vjetrova koji se razlikuju od onih na drugim područjima Crnogorskog primorja.

Najčešće vrijeme je bez vjetra u ukupnom iznosu od oko 36%.

Najdominantniji je jugoistočni vjetar-14%, dok se istočni i sjeverozapadni pojavljivaju sa 11% učestalosti.

Rijeđe se pojavljivaju sjeveroistočni,južni i jugozapadni (6%), a zapadni i sjeverozapadni sa 5 % učestalosti.

Najrijeđiji vjetrovi su ujedino i najsnažniji,a to su sjeverni vjetrovi čiji intenzitet može da dostigne 3,4 bofora. 

 

* Hidrografija

 

Na području Boke Kotorske još uvijek je aktivan erozioni proces zbog čega svi vodeni tokovi imaju erozioni karakter.Pored bočatnih izvora koji se javljaju pored mora i preko kojih se prazni zaleđe pojavljuju se i „vrulje“ ispod morske površine.SOPOT je jedan od karakteristicnih vrulja sa otvorenim prelivom visoko iznad mora sa izdašnim količinama vode u kišnim periodima.

Od površinskih recipijenata u Risnu je bitno navesti Veliki potok i Spilu.

 

* Maritimni uslovi

 

Risanski zaliv je na ulazu dubok 39m, a dubina se smanjuje postepeno prema Risnu tako da je u njegovoj neposrednoj blizini dubok 13m.

Prosječna slanost Jadranskog mora je 38,22% u svom južnom dijelu a blizu Risna se smanjuje 2,8% zahvaljujući prisustvu podzemnih izvora slatke vode.

 

Minimalne temperature koje prelaze 12% zabilježene su na dubinama većim od  20m, dok je maksimalna temperatura 26,2c.

 

Prosječna godišnja amplituda plime i osjeke je 1,2 m dnevno +- 20cm(plusminus).

Vjetrovi,naročito jugo i bura stvaraju struje.Struje koje prate pravac jugoistok-sjeverozapad duž obale imaju neznatan uticaj na kretanje vodene mase u Risanskom zalivu.

Tokom vedrih dana ljeti,poslije suša,boja mora je plava.Najčešće je plavozelena. 

 

*Flora i fauna

 

Ono sto je izuzetno značajno za područje Risna je prirodna postojbina oleandara i lovora.Smatra se da je Risan postojbina oleandara.

 

Fauna ovog područja pripada mediteranskoj zoogeografskoj podoblasti paleartične,odnosno holartične oblasti.

Od sisara znatno su rasprostranjena velika i mala lisica,zatim krtica,a u širem smislu šakal i kuna.

DOM KULTURE RISAN

 

Poziv na otvoreno javno nadmetanje za investiranje izgradnje i ustupanje izgrađenog prostora Doma kulture

 

 

 

Specijalna bolnica za ortopediju,neurologiju i neurohirurgiju "Vaso Ćuković"

.....OPŠIRNIJE

ZAVIČAJNA ZBIRKA RISNA U OŠ

"Veljko Drobnjaković" u Risnu ....OPŠIRNIJE

 

Crkva Sv. Petra i Pavla nalazi se u centralnom dijelu Risna..........OPŠIRNIJE

 

Palata  Ivelić je sagrađena u 18.vijeku...OPŠIRNIJE

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE

INFORMATIONS AND RESERVATIONS

 

HOTEL *TEUTA*

++ 381(0)82371008

 

TURISTIČKA AGENCIJA *AMFORA* ++381(0)82371671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN BY UGLJEŠA SAMARDŽIĆ