web space | free website | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

LOKACIJA....

 

Risan zauzima krajnje sjevernu poziciju Bokakotorskog zaliva,oivičen sa juga Risanskim zalivom, a sa ostalih strana strmim padinama,obroncima karakterističnim u geomorfološkom smislu za čitav Dinarski sistem kojem pripadaju.

Strme padine u neposrednom zaleđu Risna formiraju veličanstvene kulise piktoresnog teatra iznad koga se uzdižu značajne kote: Glogovo brdo(939m), Čelac (850m), Ušanik (844m) i Sokolova greda (664m) sa zapadne strane, 524m sa sjeverne strane iznad površnice, kote Struge sa istočne strane (945m,926m)

Najatraktivnija kota na nižem nivou padina je 207m-Gradina sa izuzetnim vizurama na zaliv i okolinu i sa izuzetno vrijednim ostacima urbanih građevina.

 

Neposrednu okolinu Risna čine gole i strme krečnjačke padine.

Uslijed nejednake temperature u primorju i visokom,golom zaleđu,zimi duva jaki vjetar (risanska bura).Južni vjetrovi dolazeći sa mora donose obilni vodeni talog,naročito u jesen i u proljeće.

Krečnjačke padine oko risanske udoline su najvećim djelom gole i samo mjestimice su pod listopadnim i zimzelenim zbunjem i travom.

Zahvaljujući svom položaju,na kojem su se ukrštala dva značajna puta,vodeni i kopneni iz zaleđa,Risan je bio hercegovački Pazar,kao što je Kotor bio crnogorski.U Risnu se nekad izrađivalo oružje,razni zanatski predmeti i narodna nošnja.

Risan se sastoji od dva dijela; prvi se razvio na obali ispred pristaništa, a drugi oko puta koji vodi u zaleđe.Prvi dio je jače grupisan, sa malim trgom blizu pristaništa.

Osim ovog gradskog, Risan ima i seoski dio,koji čine kuće raširene po krečnjačkoj padini.

U Risnu je raskrsnica kolskih puteva, od kojih se jedan penje u krševito zaleđe, prelazi prevoj visok 565m i produžuje udolinom Ledenice-Dragalj-Grahovo.

 

DOM KULTURE RISAN

 

Poziv na otvoreno javno nadmetanje za investiranje izgradnje i ustupanje izgrađenog prostora Doma kulture

 

 

 

Specijalna bolnica za ortopediju,neurologiju i neurohirurgiju "Vaso Ćuković"

.....OPŠIRNIJE

ZAVIČAJNA ZBIRKA RISNA U OŠ

"Veljko Drobnjaković" u Risnu ....OPŠIRNIJE

 

Crkva Sv. Petra i Pavla nalazi se u centralnom dijelu Risna..........OPŠIRNIJE

 

Palata  Ivelić je sagrađena u 18.vijeku...OPŠIRNIJE

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE

INFORMATIONS AND RESERVATIONS

 

HOTEL *TEUTA*

++ 381(0)82371008

 

TURISTIČKA AGENCIJA *AMFORA* ++381(0)82371671

 

 

 

DESIGN BY UGLJEŠA SAMARDŽIĆ