web space | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

Manastir Banja

Postanak manastira se vezuje za Stefana Nemanju, dakle 12. vijek. Manastir se prvi put spominje 1602. god. kada je proiguman Teodor otkupio jednu panagiju i priložio je crkvi Sv. Đorđa u manastiru Banja. Poslije poraza od Peraštana, Turci su 1654. godine spalili manastir. Kaluđeri su tom prilikom uspjeli da dragocjenosti sklone prvo u hercegovački manastir Kosijerevo, zatim u manastir Tvrdoš i na kraju u manastir Savinu u Herceg Novom.

Današnju crkvu Sv. Đorđa podigao je arhimandrit Atanasije Hilandarac 1720. godine. Crkva je jednobrodna građevina sa polukružnom apsidom na istočnoj i pjevnicama na sjevernoj i južnoj strani. Na zapadnoj strani, iznad portala, nalazi se niša sa ikonom Sv. Đorđa, rozeta i zvonik "na preslieu". Naspram fasade je podignuta zvonara u vidu otvorenog zvonika sa tri okna.

Manastirski kompleks je kaskadno oblikovan, sa terasama, zgradama konaka, isturenim kasno renesansnim vidikovcem, ograđenim grobljem i crkvom.

U manastirskoj riznici se nalazi veliki broj dragocjenosti kao što su ikone iz Boke Kotorske, Grčke i Rusije, predmeti umjetničkih zanata među kojima se ističe epitrahilj sa zlatnim i srebrnim vezom na kome je prikazan svetitelj i donator-rumunski vlastelin Stoja i njegova žena Sima iz 1606. godine. Pored riznice, manastir ima i biblioteku sa velikim brojem crkvenih knjiga, najviše ruskog porijekla.

DOM KULTURE RISAN

 

Poziv na otvoreno javno nadmetanje za investiranje izgradnje i ustupanje izgrađenog prostora Doma kulture

 

 

 

Specijalna bolnica za ortopediju,neurologiju i neurohirurgiju "Vaso Ćuković"

.....OPŠIRNIJE

ZAVIČAJNA ZBIRKA RISNA U OŠ

"Veljko Drobnjaković" u Risnu ....OPŠIRNIJE

 

Crkva Sv. Petra i Pavla nalazi se u centralnom dijelu Risna..........OPŠIRNIJE

 

Palata  Ivelić je sagrađena u 18.vijeku...OPŠIRNIJE

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE

INFORMATIONS AND RESERVATIONS

 

HOTEL *TEUTA*

++ 381(0)82371008

 

TURISTIČKA AGENCIJA *AMFORA* ++381(0)82371671

DESIGN BY UGLJEŠA SAMARDŽIĆ