web space | website hosting | Business Hosting Services | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

POZNATE LIČNOSTI.....

 

ĆUKOVIĆ LAZARA VASO

 

Narodni dobrotvor,rođen je u Risnu 1858 godine u familiji sa osmoro djece. Sa 9 godina života se preselio sa tetkom u Trst.1877 godine sa svojih 19 godina odlazi u Ameriku  u San Francisko.Vaso Ćuković je bio biznismen i to veoma uspješan,bavio se rudarstvom a imao je i kockarnicu.U četrdesetoj godini života imao je imovinu vrijednu   40 miliona dolara.Bio je poznat po svojoj darežljivosti.

Godine 1922  osnovao je fondaciju  u jugoslaviji u ime svojih roditelja,a za siromašnu djecu koja nijesu imala mogućnost da se školuju. Iznos fonda je iznosio 100.000 dolara i od tog novca se školovalo 35 učenika  u školama i na koledžima.

Vlada Jugoslavije ga je radi toga 3 puta odlikovala.Umro je u 75.godini života  u Denveru.

Iza sebe je ostavio imovinu vrijednu više miliona dolara.

Izgradio je bolnicu u Risnu sa 350 kreveta, za koju je utrošio oko 300.000 dolara.

Bolnica je u toku II svjetskog rata bila oštećena ali se poslije rata renovirala.

Za vrijeme II svijetskog rata imovina Vasa Ćukovića se nije trošila.Poslije II svjetskog rata sud u Denveru je odobrio 300.000 dolara za nabavku  ambulantnih kola i drugih potrebština za Risan.

Sredinom pedesetih godina ostalih 300.000 dolara,zadnji dio Ćukovićeve imovine,bio je utrošen za potrebe Risna i bolnice u Risnu.

Od ostavštine Vasa Ćukovića  je izgrađen i Dom kulture u Risnu koji je razoren u zemljotresu 1979 godine.

 

 

PORODICA DIMITRIJEVIĆ-RAFAILOVIĆ,

 

Porodica ikonopisaca i slikara fresaka koje je radila u Risnu,Boki Kotorskoj i okolini od kraja XVII do druge polovine XIX vijeka.

Prvi poznati “zograf” iz te porodice ,Đorđe,spominje se 1694 godine,zatim Dimitrije koji oslikao freskama  crkvu Sv.Petke u selu Mrkovi u Luštici.zatim  njihovi  mnogobrojni potomci su oslikavali freskama i izrađivali ikone u crkvama Sv. Georgija,Sv. Nikole u Grblju,manastiru Morača,manastiru Savina, u crkvi u Njegušima,manastiru u Podmainama,manastiru Banja u Risnu,manastiru Brčela u Crmnici,crkvi Sv.Jovana u Paštrovićima, crkvi Sv.Jovana u Rijeku Crnojevića a posljednji iz porodice Dimitrijević-Rafailović, Ivo, je radio ikonostas u crkvi u Dodošima 1845 godine.

 

IVELIĆ MARKO,

 

Grof,rođen u Risnu 1740 godine a umro 1825 godine u Petrogradu,Rusija. Godine 1770 stupio u službu ruskog admirala,grofa  Alekseja F. Orlova i učestvovao u ruskom ratovanju protiv Turaka u Boki Kotorskoj.Ruska vlada mu je povjerila misiju da u Boki Kotorskoj,Crnoj Gori i Hercegovini digne ustanak protiv Turaka za vrijeme rusko-turskog rata.Unaprijeđen je u čin general-lajtanta ruske vojske 1800 godine.

Pomagao je eskadri ruskog generala D.M. Senjavina pri zauzeću Boke Kotorske 21.II.1806 godine.Sa ruskim savjetnikom Stefanom Sankovskim, prisustvovao je sastanku sa Vladikom Petrom I Petrovićem Njegošem u manastiru Savina.Godine 1814 proizveden je za člana državnog savjeta-senatora.

 

ĐURKOVIĆ ALEKSIJA NIKOLA,

 

Narodni heroj, rođen 1908 godine u Risnu.Osnovnu školu je završio u Risnu a gimnaziju u Kotoru.Pravni fakultet završio u Parizu na Sorboni.Vraća se u zemlju i kao sudski pripravnik radi u Beogradu,Gnjilanama,Kruševcu i Strumici.Na izborima 1936 godine izabran za predsjednika Risanske opštine.Član KPJ od 1936 godine.Prvi politički komesar Orjenskog bataljona 1941 godine.Poginuo 21. januara1943 godine u borbi sa okupatorom u selu Podi kod Herceg Novog.Za narodnog heroja proglašen 11.jula 1945 godine.

 

 

ILIĆ PETRA SAVO,

 

Narodni heroj,rođen u Ledenicama kod Risna 1914 godine.Osnovnu školu i građansku školu završio je u Risnu.

Srdnju poljoprivrednu školu upisuje u Križevcima a završava školu u Valjevu.Radi kao službenik u internatu građanske škole u Risnu.Član KPJ od 1938 godine.U toku NOB-a postavljen je za zamjenika političkog sekretara Orjenskog bataljona.Poginuo je 21 januara 1943 godine u borbi sa okupatorom u selu Podi kod Herceg Novog.Za narodnog heroja proglašen je 10 jula 1953 godine.

 

 

VUK VRČEVIĆ,

 

Sakupljač narodnih lirskih pjesama,rođen 1811 godine u Risnu a umro 1882 godine u Dubrovniku.Naučio od svojeg oca Stefana da piše “naški i talijanski”, da čita iz bukvara i časoslovca kao i “četiri glavna računa” još kao dijete u Risnu.

Prvu zbirku  lirskih narodnih pjesama je načinio 1830 godine.

Godine 1839 Vuk Vrčević je štampao svoje prvo djelo u Srpskodalmatinskom magazinu.Sa Vukom Karadžićem se upoznaje 1835 godine kada je Vuk dolazio u Crnu Goru.Od tada se dopisuje i sarađuje sa Vukom Karadžićem na sakupljanu narodnih lirskih pjesama.Godine 1836 Vuk Vrčević na poziv Njegoša dolazi u manastir Maine gdje je prepisivao djelo Njegoševo “Slobodijadu” koje je Njegoš namjeravao posvetiti ruskom prestolonaslijedniku.Godine 1852 Vuk Vrčevič na Cetinju postaje sekretar knjaza Danila.Pored sekretarskog posla Knjaz Danilo ga je odredio i za svog učitelja za srpski i talijanski jezik.

Od 1855 do 1861 radi u Zadru kod guvernera Mamule.Od 1861 godine postavljen je za vice konzula u Trebinju.

U tom vremenu sarađuje sa Lukom Vukalovićem za vrijeme burnih događanja u Hercegovini.Godine 1872 odlazi u penziju i prelazi da živi u Dubrovnik do kraja svog života.

DOM KULTURE RISAN

 

Poziv na otvoreno javno nadmetanje za investiranje izgradnje i ustupanje izgrađenog prostora Doma kulture

 

 

 

Specijalna bolnica za ortopediju,neurologiju i neurohirurgiju "Vaso Ćuković"

.....OPŠIRNIJE

ZAVIČAJNA ZBIRKA RISNA U OŠ

"Veljko Drobnjaković" u Risnu ....OPŠIRNIJE

 

Crkva Sv. Petra i Pavla nalazi se u centralnom dijelu Risna..........OPŠIRNIJE

 

Palata  Ivelić je sagrađena u 18.vijeku...OPŠIRNIJE

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE

INFORMATIONS AND RESERVATIONS

 

HOTEL *TEUTA*

++ 381(0)82371008

 

TURISTIČKA AGENCIJA *AMFORA* ++381(0)82371671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGN BY UGLJEŠA SAMARDŽIĆ