web space | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

RIMSKI MOZAICI ...

 

Prva istraživanja su obavljena 1930. godine i tom prilikom je otkriven istočni dio vile sa jednom većom prostorijom na čiji zapadni zid se oslanjao niz od pet manjih prostorija koje su bogato ukrašene podnim mozaicima.

 

Zajedno sa restauratorsko - konzervatorskim radovima 1956.god. su nastavljeni istraživački radovi i tom prilikom je otkriven i preostali dio vile što je omogućilo da se u cijelosti sagleda njena osnova i namjena. Pokazalo se da ostaci pripadaju većoj stambenoj građevini koja se nalazila u samom gradu Risnu i podgnuta je u doba njegovog najvećeg procvata.

Otkriveni ostaci vile imaju pravougaonu osnovu dimenzija 38x31 m u čijem se centru nalazi kvadratni prostor koji je služio kao zatvoreno unutrašnje dvorište - atrijum.Oko atrijuma se nalaze prostorije koje su od njega odvojene uzanim hodnikom.

 

Prostorije su ukrašene mozaicima koji su izvedeni od kockica različito obojenog kamena ( opus tessellatum), svi imaju bijelu osnovu u koju su ukomponovani različiti motivi i ornamenti.

Četiri prostorije imaju mozaike čiji su osnovni motivi i ornamenti izvedeni od kockica crnog i sivog sivog kamena. Čitava dekoracija je svedena na upotrebu stilizovanih  i geometrijskih ornamenata.

U petoj prostoriji se nalazi mozaik koji odstupa od ove ustaljene šeme ukrašavanja jer je rađen od kockica raznih boja i u centru kompozicije se nalazi Hipnos, Bog sna, tako da se sa sigurnošću može reći da je ova prostorija služila kao spavaća soba.Ovo je jedina predstava ovog paganskog božanstva ikad pronađena ne samo kod nas već i u Evropi.

 

Vila je bila građena od tankog pritesanog kamena vezanog krečnim malterom. Unutra i spolja je bila omalterisana. Na osnovu fragmenata maltera sa tragovima slikane dekoracije sačuvanih na istočnom zidu velike dvorane zaključuje se da su i ostali zidovi bili dekorisani na sličan način. Slikana dekoracija je bila izvedena linearnim ornamentima bijele boje na crvenoj osnovi maltera što je zajedno sa mozaičkim podovima doprlnosilo neobično raskošnom izgledu vile.

 

DOM KULTURE RISAN

 

Poziv na otvoreno javno nadmetanje za investiranje izgradnje i ustupanje izgrađenog prostora Doma kulture

 

 

 

Specijalna bolnica za ortopediju,neurologiju i neurohirurgiju "Vaso Ćuković"

.....OPŠIRNIJE

ZAVIČAJNA ZBIRKA RISNA U OŠ

"Veljko Drobnjaković" u Risnu ....OPŠIRNIJE

 

Crkva Sv. Petra i Pavla nalazi se u centralnom dijelu Risna..........OPŠIRNIJE

 

Palata  Ivelić je sagrađena u 18.vijeku...OPŠIRNIJE

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE

INFORMATIONS AND RESERVATIONS

 

HOTEL *TEUTA*

++ 381(0)82371008

 

TURISTIČKA AGENCIJA *AMFORA* ++381(0)82371671

DESIGN BY UGLJEŠA SAMARDŽIĆ