web space | free website | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

TURIZAM

 

Područje Boke Kotorske posjeduje veoma povoljne klimatske uslove:pravu mediteransku klimu,sa dugim toplim ljetima i kratkim i blagim zimama.Temperature su naročito pogodne.

Osunčanost je takođe pogodna i iznosi oko 2.400 sunčana sata tokom godine.Padavine su takođe obilne,ali zahvaljujući svom karakteru nemogu djelovati kao negativan faktor na turistički promet.Zbog ograničenosti karaktera Boke Kotorske sa morfoloske-reljefne-odlike, rezim vjetrova je takođe veoma pogodan,obzirom da periodi bez ikakvog vjetra učestvuju sa 50%.Temperatura mora je iznad 18c tokom 170dana u godini.

 

RISAN        B-C             PRIVATNE SOBE      ODMARALIŠTA        UKUPNO

              Kategorija

 

                   250                    450                              100                   800s

 

 

 

 

DOM KULTURE RISAN

 

Poziv na otvoreno javno nadmetanje za investiranje izgradnje i ustupanje izgrađenog prostora Doma kulture

 

 

 

Specijalna bolnica za ortopediju,neurologiju i neurohirurgiju "Vaso Ćuković"

.....OPŠIRNIJE

ZAVIČAJNA ZBIRKA RISNA U OŠ

"Veljko Drobnjaković" u Risnu ....OPŠIRNIJE

 

Crkva Sv. Petra i Pavla nalazi se u centralnom dijelu Risna..........OPŠIRNIJE

 

Palata  Ivelić je sagrađena u 18.vijeku...OPŠIRNIJE

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE

INFORMATIONS AND RESERVATIONS

 

HOTEL *TEUTA*

++ 381(0)82371008

 

TURISTIČKA AGENCIJA *AMFORA* ++381(0)82371671

DESIGN BY UGLJEŠA SAMARDŽIĆ