web space | free hosting | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

POZNATE LIČNOSTI.....

 

VUK VRČEVIĆ,

 

Sakupljač narodnih lirskih pjesama,rođen 1811 godine u Risnu a umro 1882 godine u Dubrovniku.Naučio od svojeg oca Stefana da piše “naški i talijanski”, da čita iz bukvara i časoslovca kao i “četiri glavna računa” još kao dijete u Risnu.

 

Prvu zbirku  lirskih narodnih pjesama je načinio 1830 godine.

Godine 1839 Vuk Vrčević je štampao svoje prvo djelo u Srpskodalmatinskom magazinu.

 

Sa Vukom Karadžićem se upoznaje 1835 godine kada je Vuk dolazio u Crnu Goru.Od tada se dopisuje i sarađuje sa Vukom Karadžićem na sakupljanu narodnih lirskih pjesama.Godine 1836 Vuk Vrčević na poziv Njegoša dolazi u manastir Maine gdje je prepisivao djelo Njegoševo “Slobodijadu” koje je Njegoš namjeravao posvetiti ruskom prestolonaslijedniku.

 

Godine 1852 Vuk Vrčevič na Cetinju postaje sekretar knjaza Danila.Pored sekretarskog posla Knjaz Danilo ga je odredio i za svog učitelja za srpski i talijanski jezik.

Od 1855 do 1861 radi u Zadru kod guvernera Mamule.Od 1861 godine postavljen je za vice konzula u Trebinju.

 

U tom vremenu sarađuje sa Lukom Vukalovićem za vrijeme burnih događanja u Hercegovini.Godine 1872 odlazi u penziju i prelazi da živi u Dubrovnik do kraja svog života.

DOM KULTURE RISAN

 

Poziv na otvoreno javno nadmetanje za investiranje izgradnje i ustupanje izgrađenog prostora Doma kulture

 

 

 

Specijalna bolnica za ortopediju,neurologiju i neurohirurgiju "Vaso Ćuković"

.....OPŠIRNIJE


 

ZAVIČAJNA ZBIRKA RISNA U OŠ

"Veljko Drobnjaković" u Risnu ....OPŠIRNIJE

 

Crkva Sv. Petra i Pavla nalazi se u centralnom dijelu Risna..........OPŠIRNIJE

 

Palata  Ivelić je sagrađena u 18.vijeku...OPŠIRNIJE

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE

INFORMATIONS AND RESERVATIONS

 

HOTEL *TEUTA*

++ 381(0)82371008

 

TURISTIČKA AGENCIJA *AMFORA* ++381(0)82371671

DESIGN BY UGLJEŠA SAMARDŽIĆ