web space | free hosting | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

U OŠ "Veljko Drobnjaković" u Risnu
ZAVIČAJNA ZBIRKA RISNA

U holu OŠ "Veljko Drobnjaković" u Risnu formirana je Zavičajna zbirka Risna, s ciljem da multidisciplinarno rasvijetli bogatu prošlost zavičaja risanskih đaka, ali i da, kao bogata baza obrađenih podataka, posluži kvalitetnijem razvoju vaspitno - obrazovnog procesa u redovnoj nastavi i vannastavnim aktivnostima.

Multidisciplinarni koncept Zbirke je omogućio da se lako i brzo upoznaju i prepoznaju i institucije i pojedinci i materijalni tragovi koji su činili život i istoriju Risna.

Zbirku čine panoi sa legendama i mitovima o Risnu, vitrine sa najstarijim tragovima materijalne kulture, da bi se slikom i riječju predstavile ličnosti – Rišnjani koji su ostavili vidan trag u duhovnom i ekonomskom arhetipu Risna: Vuk Vrčević i Vuk Popović, koji su 29 godina sakupljali narodne umotvorine iz mjesta i slali ih Vuku Karadžiću koji ih je u svom obimnom djelu izdvojio u poseban prilog "Kovčežić" (knjiga "Crna Gora i Boka"), jedanaest Rišnjana - zoografa čuvene Risanske ikonopisne škole: Dimitrijevići – Rafailovići, Nikola Đurković, narodni heroj, Jovan Sundečić, pjesnik, sekretar knjaza Nikole, vlasnik i izdavač prvog crnogorskog lista "Crnogorac" kojim počinje crnogorska žurnalistika, Mitar Ivelić, pisac prvog udžbenika geografije u Crnoj Gori (Zemljopis za III razred osnovne škole) i začetnik samostalnog leksikografskog rada u Crnoj Gori, Risto Kovačić, član Srpskog učenog društva i vrsni pedagog itd. Slijede: najstarija narodna biblioteka u Crnoj Gori, osnovana u Risnu 1836. g., istorijat crkava i manastira u Risnu, ali i razvojni put pomorstva i trgovine, koji su bili osnovna zanimanja Rišnjana i baza njihove duhovne nadgradnje.

Zatim, izloženi su hronološki obrađeni podaci istorijskih smjena i perioda od antičkog doba do polovine XX vijeka, heraldička i numizmatička zbirka, kao i udžbenici iz prve polovine XX vijeka. Posebna vrijednost Zbirke je opširno urađen istorijat škola Risna, Perasta, Morinja i sela sa Krivošija.

 

DOM KULTURE RISAN

 

Poziv na otvoreno javno nadmetanje za investiranje izgradnje i ustupanje izgrađenog prostora Doma kulture

 

 

 

Specijalna bolnica za ortopediju,neurologiju i neurohirurgiju "Vaso Ćuković"

.....OPŠIRNIJE

ZAVIČAJNA ZBIRKA RISNA U OŠ

"Veljko Drobnjaković" u Risnu ....OPŠIRNIJE

 

Crkva Sv. Petra i Pavla nalazi se u centralnom dijelu Risna..........OPŠIRNIJE

 

Palata  Ivelić je sagrađena u 18.vijeku...OPŠIRNIJE

 

INFORMACIJE I REZERVACIJE

INFORMATIONS AND RESERVATIONS

 

HOTEL *TEUTA*

++ 381(0)82371008

 

TURISTIČKA AGENCIJA *AMFORA* ++381(0)82371671

DESIGN BY UGLJEŠA SAMARDŽIĆ